Ankara’da matbaacılık sektörü nereye gidiyor ?

Ankara’da matbaacılık sektörü nereye gidiyor ?

Ankara matbaacılık sektörü, tüm dünya matbaalarında yaşanan gelişmelere paralel olarak ilerlemektedir. Teknoloji alanında yaşanan gelişmeleri, sektörde etkili bir şekilde kullanmayı başaran matbaalar, hizmet verdikleri alanları çeşitlendirmektedir.  Teknik anlamda yaşanan her gelişme matbaayı dönüştürmekte ve geliştirmektedir. Matbaacılık çok eski bir sektör olmasına rağmen teknolojik gelişmelerle birlikte kaybolmamış; aksine teknolojiye ayak uydurarak dönüşmüştür.  Böylece matbaacılık sektöründe kullanılan makineler ve diğer cihazlar her geçen gün biraz daha modernize edilmekte, matbaaların hizmet verdiği alanlar ve olanakları artmaktadır. Bu durum Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlerde, matbaaların bastığı ürün portföyünün zenginleşmesine, müşteri kitlesinin çeşitlenmesine yol açmıştır. Ankara’da 25 yıldır matbaacılık yapan Cansoy Matbaa,  1995 yılında tipo basım ile matbaacılık sektörüne girmiştir.

Matbaacılık sektöründeki teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Cansoy Matbaa, bugün gelinen noktada dijital baskılarla promosyon ürün, etiket, ambalaj ürünleri, hediyelik eşya baskısı gerçekleştirmektedir. İbrahim Müteferrika ile başlatılan Türk matbaası günümüzde kullanılan son model cihazlarla dijital matbaacılık haline gelmiştir. Dijital makinelerin kullanılması ve baskı yöntemlerinin çeşitlenmesi, çok kısa sürelerde farklı yüzeylere yüksek kalitede baskıların yapılmasına imkan vermiştir. Dijitalleşmeyle birlikte matbaalarının bastığı ürünlerin bazılarında gerileme yaşanırken bazı alanların ilerleme kaydedildiğini söylemek mümkündür. Özellikle ambalaj ve etiket sektörüne ilgi artmış, matbaacılık ambalaj ürünlerinin basımına yoğunlaşmıştır. Ambalaj ve etiket sanayi sektörü, son yıllarda Cansoy Matbaa’nın da en çok ürün verdiği alanlar olmuştur. 

Ancak Cansoy Matbaa’nın ambalaj ürünlerinin yanı sıra ajanda, takvim, kartvizit, bloknot gibi geleneksel baskılar, hediyelik kişiye özel ürünler, promosyon ürünler dahil çok geniş bir etkinlik alanı bulunmaktadır. Dijitalleşmeyle birlikte basılı ürünlere talebin arttığı bir gerçektir, ancak kendini ileriye taşımakta kararlı olan matbaalar, ürün çeşitliliğini artırarak ayakta kalmayı ve kendini geliştirmeyi başarmaktadır. Teknolojiye direnen tüm sektörlerin yok olması beklenen bir sondur; ancak teknolojiyi kendi sektörü içinde aktif bir biçimde kullanan sektörler kendilerini ileriye götürmekte, ürün çeşitliğini artırmaktadır. Bu nedenle dijitalleşmenin matbaanın sonunu getireceğine yönelik senaryolardan ziyade matbaayı dönüştüreceği ve ilerleteceği söylemek daha isabetli bir değerlendirme olacaktır. Bu itibarla matbaacılığı, yok olacak meslekler arasında saymak, süreci ve sektördeki gelişmeleri doğru okumamaktan kaynaklanmaktadır.